Profil advokáta

  • Gymnázium Tábor 1978 – 1982
  • Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta 1982 – 1986
  • od roku 1987 koncipient Advokátní poradny v Táboře
  • v roce 1988 získal titul Doktor práv na Univerzitě Karlově v Praze
  • v roce 1990 vykonal na České advokátní komoře v Praze Advokátní zkoušku
  • od roku 1990 samostatný advokát se svou vlastní advokátní praxí
  • absolvent zahraničních jazykových kurzů – anglický jazyk