Právní služby

Poskytuji komplexní právní služby ve všech oblastech práva, v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii, a to: